New Star Multimedia Corp

Tỉnh Quý Châu ở Tây Nam Trung Quốc hiện là nơi sinh sống của 24.547 loài sinh vật. Sự đa dạng sinh học, tính độc đáo của sinh vật nơi đây được xếp hạng hàng đầu ở Trung Quốc.

Kinh nghiệm du lịch Quý Châu Trung Quốc

Tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh: Internet

Số lượng loài động vật hoang dã và mật độ động vật có xương sống của Quý Châu đứng thứ ba ở Trung Quốc. Cho đến nay đã xác định được 1.085 giống động vật có xương sống, 181 giống động vật hoang dã được bảo vệ trọng điểm quốc gia và 10.400 giống động vật không xương sống tại tỉnh này.

Quý Châu cũng có 10,255 giống thực vật bậc cao, trong đó có 9,654 giống phân bố trong tự nhiên, 79 giống thực vật hoang dã được bảo vệ quốc gia và 362 giống thực vật đặc hữu. Đến cuối năm 2020, Quý Châu có 318 khu bảo tồn thiên nhiên do các sở lâm nghiệp quản lý với tổng diện tích 2,29 triệu ha và chiếm 13,01% tổng diện tích toàn tỉnh.

Trong những năm gần đây, Quý Châu đã đưa ra quan niệm "vùng nước trong suốt và những ngọn núi xanh tốt là tài sản vô giá". Tỉnh này đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc bảo vệ đa dạng sinh học.

Động vật tại Quý Châu Trung Quốc. Ảnh: Internet

Nhiều khu bảo tồn thiên nhiên khác nhau cũng được xây dựng như các khu danh lam thắng cảnh, công viên rừng, công viên đất ngập nước, công viên địa chất và các khu bảo vệ nguồn mầm thủy sinh. Bằng cách cải thiện luật pháp và các quy định, việc xây dựng và quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên của Quý Châu đã trở nên quy củ và có tổ chức.

Quý Châu đã tiến hành điều tra, giám sát đa dạng sinh học và khuyến khích tất cả các thành phố phát triển du lịch sinh học. Cho đến nay, hơn 70.000 người đã có thu nhập từ phát triển du lịch sinh học.

Theo Pháp Luật Sao