New Star Multimedia Corp

Mới đây, Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) đã đồng ý sẽ ​​chỉ định ngày 7/5 năm sau là ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, nếu Hạ viện không bị thủ tướng giải tán trước khi kết thúc nhiệm kỳ 4 năm vào ngày 23/3/2023.

(Ảnh minh họa / Thai PBSWorld)

Cụ thể, theo Hiến pháp hiện hành, một cuộc tổng tuyển cử phải được tổ chức trong vòng 45 ngày sau khi kết thúc nhiệm kỳ của Hạ viện, tức là ngày 7/5/2023 và việc đăng ký ứng cử sẽ được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 7/4.

Lịch trình tạm thời do EC đưa ra cho biết, việc bỏ phiếu bầu cử được ấn định vào ngày 30/4/2023 cho những người không thể bỏ phiếu vào ngày 7/5 hoặc những người không thể bỏ phiếu tại khu vực bầu cử của họ. Tuy nhiên, người dân sẽ phải thông báo cho cơ quan chức năng tại địa phương trước ngày bầu cử 7 ngày về lý do không thể bỏ phiếu ở khu vực bầu cử của mình hoặc vào ngày bầu cử chính thức.

Mặt khác, các ứng cử viên cũng được EC cảnh báo không tham gia vào các hoạt động được coi là để lấy lòng cử tri, hoặc đưa ra bất cứ điều gì cho cử tri trong nỗ lực thuyết phục họ bỏ phiếu cho mình, trong 180 ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ của Hạ viện vào ngày 23/3.

Nghị định của Hoàng gia về việc bầu cử các thành viên của Hạ viện dự kiến ​​sẽ có hiệu lực muộn nhất là vào ngày 30/3.

Danh sách các ứng cử viên dự kiến ​​sẽ được công bố vào ngày 14/4.

(Thai PBSWorld)