New Star Multimedia Corp

Trung Quốc sẽ áp dụng các chính sách tài khóa và tiền tệ, ưu tiên tạo việc làm cho người dân, như một phần trong nỗ lực duy trì sự ổn định chung của hoạt động kinh tế.

Công nhân làm việc tại nhà máy ở Du Bắc, Trùng Khánh. Ảnh: TTXVN

Cuộc họp điều hành của Hội đồng Nhà nước do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì hôm 11/5 cho rằng các chính sách tài khóa và tiền tệ cần hướng tới việc làm. Việc giảm thuế, hoãn đóng bảo hiểm xã hội, giảm chi phí tài chính, các biện pháp khác đều phải tập trung vào việc làm, nhằm đảm bảo sinh kế cơ bản của người dân, ổn định tăng trưởng và thúc đẩy tiêu dùng.

Tiếp tục sử dụng nhiều công cụ, chính sách thúc đẩy năng lực quản lí của Chính quyền địa phương, nhằm ổn định việc làm một cách hiệu quả. Cần thực hiện nhanh chóng và hiệu quả nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau để giúp doanh nghiệp duy trì việc kinh doanh. Chính quyền địa phương phải thực hiện trách nhiệm hỗ trợ các chủ thể thị trường và ổn định việc làm.

Trung Quốc hiện tại đã có đủ nguồn cung cấp các sản phẩm thiết yếu cho sinh kế. Tuy nhiên, cần có những nỗ lực vững chắc về sản xuất ngũ cốc để đảm bảo sản lượng và nguồn cung ngũ cốc ổn định, thúc đẩy ổn định giá cả trong nước.

Trung Quốc hạn chế cây trồng không phải ngũ cốc để đảm bảo an ninh lương thực - Ảnh 1.Sản xuất ngũ cốc tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Các biện pháp mở rộng phạm vi bảo hiểm và gia hạn thời gian trả chậm bảo hiểm tuổi già sẽ được xem xét. Việc hỗ trợ hóa đơn điện nước của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, vừa và hộ gia đình lao động tự do cũng sẽ được thông qua.

"Giá cả là dấu hiệu nhạy cảm nhất và cũng là đòn bẩy quan trọng nhất của thị trường. Chúng ta phải coi trọng sự ổn định giá cả, an ninh lương thực và năng lượng cũng như sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp", Thủ tướng Lý Khắc Cường nói.

Việc vận hành theo cơ chế thị trường sẽ được cải thiện để nâng cao lợi nhuận cho các dự án. Các dự án mới được đầu tư bằng nguồn vốn thu hồi sẽ được tiếp cận nguồn vốn từ trái phiếu chuyên dùng. Nguyên tắc hoạt động theo định hướng thị trường và dựa trên pháp luật sẽ được duy trì, giá cả giao dịch sẽ được quy định một cách công khai, minh bạch.

Theo Pháp Luật Sao