New Star Multimedia Corp

Ngày 19/9 vừa qua, những nhà sáng lập nhãn hiệu kem Ben & Jerry's cho biết rằng công ty Unilever đang vi phạm thỏa thuận sáp nhập năm 2000 về việc bán Ben & Jerry's ở Bờ Tây Israel cho một người được cấp phép địa phương để bán sản phẩm này.

Trả lời trước những thông tin liên quan về vấn đề này tại đài truyền hình MSNBC, ông Ben Cohen cho biết rằng thỏa thuận năm đó đã trao quyền về sứ mệnh xã hội cho hội đồng quản trị độc lập của Ben & Jerry's. Unilever đã chiếm đoạt quyền lực của họ và đảo ngược quyết định đã được đưa ra. 

Opinion | Ben & Jerry's Founders on the Company's Israel Policy - The New  York Times

Trụ sở đầu tiên của Ben & Jerry's được thành lập tại Burlington, Vermon, Isarel

Ông Jerry Greenfield, người đồng sáng lập Ben & Jerry's cũng cho biết thỏa thuận này có giá trị pháp lý ràng buộc và cần được tuân thủ.

Ngược lại, phía Unilever cho biết họ vẫn giữ quyền đưa ra các quyết định hoạt động cho Ben & Jerry's, và việc mua bán không thể hoàn tác vì nó đã đóng cửa không thể thu hồi.

Đầu tháng này, Ben & Jerry's cho biết họ có kế hoạch sửa đổi vụ kiện, thách thức Unilever bán thương hiệu ở Israel tại tòa án Liên bang ở Manhattan. Phía công ty Unilever sẽ phải đưa ra lời phản hồi trước ngày 1 tháng 11.

See the source image

Ben & Jerry's cho biết họ sẽ kiện Unilever bán thương hiệu ở Israel tại tòa án Liên bang ở Manhattan

Vào tháng 7 năm 2021, trụ sở Burlington, Vermont của Unilever quyết định chấm dứt việc bán hàng tại các vùng lãnh thổ Palestine do Israel chiếm đóng, họ coi điều đó là "không phù hợp" với các giá trị tiến bộ và sứ mệnh xã hội mà công ty này có quyền quảng bá.

Quyết định đó đã gây ra phản ứng dữ dội chống lại Unilever, bao gồm việc thoái vốn bằng quỹ hưu trí khỏi công ty này và cáo buộc bài Do Thái của một số nhóm thuộc dân tộc này.

 

Theo Reuters